Kresebné mutace

 

Recesivní geny ovlivňující kresbu hada

Tyto mutace nemění barvu, ale kresbu. Dají se kombinovat se všemi barvami.

 

Motley

Sedla jsou v bocích rozšířena a v extrémních případech se spojují jakoby do řetízku. Břicho hada postrádá klasické kostkovaný vzor a je čistě bílé. Forma Motley je částečně hypomelanistická, takže všechny barevné formy mají v Motley verzi méně černého pigmentu. Zároveň tato forma způsobuje, že jsou všechny barvy pestřejší. Zajímavostí této formy je, že ačkoli je recesivní, tak vůči formě Stripe se chová dominantně. Jinak řečeno, Motley je dominantní nad formou Stripe a při páření těchto dvou forem jsou všechna mláďata Motley. Navíc mají někteří tito potomci viditelné změny v kresbě zděděné po formě Stripe. Takoví hadi mají v kresbě střídající se sedla a pruhy, čímž jsou vlastně kresebnou kombinací Motley a Stripe. Pojmenování této formy je jednoduše Motley-Stripe.

Stripe (Striped)

Hadi mají místo sedel dva pruhy táhnoucí se od hlavy až po ocas. Z boční strany jsou hadi téměř bez kresby. I u této formy platí, že se vyznačuje bílým břichem, je částečně hypomelanistická a všechny barevné formy jsou s její kombinací pestřejší. Jak už jsem psal výše, při páření s motley, se rodí všichni potomci Motley a vzniká i nová forma Motley-Stripe.

Motley-Stripe -Motley x Stripe-

Vzniká kombinací forem Motley a Stripe. Geneticky se vlastně jedná o Motley het. Stripe s fenotypicky viditelnými změnami v kresbě. U této formy platí, že každý had je originál. Kresba je neskutečně rozmanitá. Někteří jedinci mají podélné pruhy přes celé tělo jako Stripe, ale nikdy nevypadají stejně jako čistá forma Stripe.

Diffused (Bloodred, Blood)

Formu vyšlechtil Eddie Leach a použil k tomu hypererythristické ''gutáty'' vyskytující se v severovýchodní Floridě. Selekcí chtěl docílit celočervených hadů a to se mu taky podařilo. Bohužel však na úkor životaschopnosti Bloodredů. Vlivem inbreedingu byli první Bloodredi v osmdesátých letech dost problémoví. Dnes už je naštěstí krev dostatečně oživena aby byli tito hadi stejně životaschopní jako jiné barevné formy. Gen formy Diffused ovlivňuje kresbu i barvu. Mláďata vypadají jako obyčejné ''gutáty'' a jediný jistý znak jak je zaručeně rozeznat je bílé břicho. To není bílé celé jako u forem Motley a Striped. Místy jsou na něm červené skvrny, které se soustřeďují k zadní části těla a ocas pak bývá většinou ze spodní strany červený celý. Tato forma se vyznačuje tím, že jak had dospívá, přibývá mu červené barvivo a mizí kresba sedel. Sedla se postupně mažou od spoda nahoru a po těle se rozlévá červené zbarvení. Dospělí hadi pak mají slabý náznak sedel na hřbetě a krásné rudé zbarvení. Selekcí nejčervenějších jedinců se získala forma Bloodred. Tito hadi jsou v dospělosti krvavě rudí a sedla nejsou vidět vůbec nebo jen nepatrně. Název Bloodred se nesprávně používá pro hady formy Diffused, ať už jsou krvavě rudí nebo ne. Správně by mělo být toto pojmenování používáno opravdu jen pro výběrovým chovem získaná zvířata s krvavě rudým zbarvením. Forma Diffused ve spojení s jinými barevnými formami částečně ztrácí svoji schopnost barvit do ruda a způsobuje hlavně rozptýlený vzor (Diffused=rozptýlený).

Terrazzo (Original Granite)

V 90. letech odchytil Craig Boyd na jednom z ostrovů Florida Keys ''gutátu'' Rosaceu s neobvykle vymazanou kresbou. Hadům této formy začínají za hlavou pruhy jako u Stripedů, ale dále na těle mizí a tělo hada je poseté drobnými skvrnkami připomínajícími vzor žuly. Původním názvem této formy byl Granite, což je v překladu právě žula. Později se tento název ujal pro hady kombinace Anery x Bloodred, tak se začal používat název Terrazzo. Gen byl ověřen jako recesivní a postupně se v chovech rozšiřuje do barevných forem ''gutát''.

Palmetto

První jedinec byl odchycen v roce 2008 v Jižní Karolíně v oblasti Palmetto. Don Soderberg v roce 2011 potvrdil mutaci jako recesivní. Hadi jsou čistě bílí s nepravidělně rozmístěnými šupinami v hnědých a šedých odstínech. Oči mají modré jako leucistická zvířata. Forma Palmetto je v podstatě paradox verze leucistického hada. Místo aby byl celý býlý, některé šupiny mají pigment.

 

Dominantní forma

Nepočítáme-li přírodní divoké formy, existuje prozatím jen jedna mutace ''gutát'' s dominantní genetikou. Tato forma se nazývá Tessera a ovlivňuje kresbu zvířete.

 

Tessera

Hadi připomínají Stripedy, ale na bocích mají zachovaný vzor a není u nich potlačen černý pigment. Další rozdíl od formy Stripe je, že Tessery nemají čistě bílé břicho. Přesto je kresba na břichu značně zredukována. Forma Tessera vznikla náhodnou mutací z hadů Stripe v chovech američanů KJ Lodriguea & Grahama Criglowa. Později se zjistilo, že gen je dominantní. Při páření s jakoukoli ''gutátou'' tedy vzniká polovina potomků Tessera, což činí tuto formu velice lukrativní a žádoucí. V současnosti se začínají oběvovat první kombinace s barevnými formami.

Tessera Motley -Motley x Tessera-

Kombinace těchto dvou genů vypadá jako Motley, ale díky Tessera genu je zde zachovalý černý pigment. Sedla tedy mají černé obrysy, což je u čisté Motley formy v podstatě nemožné, protože Motley gen černý pigment potlačuje.

Tessera Stripe -Stripe x Tessera-

Stejný případ jako u Motley. Kresba stejná jako u Stripe, ale díky Tessera genu jsou zachovalé černé obrysy.

 

Výběrový chov

Selekcí odlišně vypadajících jedinců kresebných forem byly získány tyto formy. Genetika je bohužel nejistá a výskyt takových hadů je věcí náhody.

 

Zig-Zag (Cik-Cak)

Klasická sedla jsou zdeformována a nepravidelně spojená v různých tvarech. Vzor často připomíná klikatou čáru zmije. Sedla můžou být spojena všechna nebo jen na některých částech těla. Na ''gutátách'' se často stává, že jsou dvě nebo tři sedla spojena k sobě. Když se spáří dva takoví hadi, mezi potomky se může vyskytnout jedinec s krásnou kresbou Zig-Zag. Genetická přenosnost je ovšem nahodilá a stát se to také nemusí. Stejně tak z páření dvou Zig-Zagů může být velice málo potomků s kresbou rodičů, ale můžou tam být i hadi Aztec.

Aztec

Tuto kresbu způsobuje stejný gen jako Zig-Zag a je to vlastně extrémnější verze. Sedla jsou více rozpadlá. Na hřbetě se musí oběvovat podkladová barva, která je mezi roztrhlou kresbou a místy i v ní.

ZagTec

Chovatel KJ Lodrigue tuto formu selektivně šlechtí ze Zig-Zagů. Vyznačuje se tím, že všechna sedla drží pohromadě v jakési široké čáře.

Frosted

Sedla jsou v polovině roztrhnutá, takže každé sedlo má uprostřed kousek podkladové barvy. Tato odchylka kresby se občas náhodně oběví, ale většinou nemají hadi takto změněná všechna sedla.

Hurricane (Hurrican Motley)

Je to výběrovým chovem získaný extrém formy Motley. Sedla jsou v bocích spojena a tvoří řetízek. Stárnutím hada barva sedel mizí a zůstává jen obrys na hřbetě, čímž vzniknou kolečka v podkladové barvě s konturou barvy sedel.

Banded

Další selektivně chovaní Motley. Sedla jsou prodloužena dolů a slepená k bočním skvrnám. Tím připomínají kresbu korálovek.

Cube

Náhodná mutace z genů Stripe. Pruhy se spojí k sobě a rotrhají se na několik kusů, čímž vzniknou obdélníky nebo čtverce.

Sunspot

Další odlišnou kresbu Stripe zřejmě způsobuje stejná mutace jako u formy Cube. Rozdíl je v tom, že vznikají ovály nebo kruhy.

Vanishing Stripe (Patternless)

Opět selektivní chov hadů Stripe. Pruhy začínající za hlavou směrem ke konci těla mizí. Často se ztrácejí už v první třetině hada a půlka těla je tak jednobarevná bez kresby.V extrémním případě je had jednobarevný a pouze u hlavy má náznak pruhů.

Pied-Sided (Pied-Sided Bloodred)

Selektivní forma Bloodredů. Hadi mají na těle několik velkých bílých skvrn orientovaných na břicho a boky. Někteří američtí chovatelé tvrdí, že je tato forma recesivní, ale její přenosnost je ovlivněná kvalitním výběrovým chovem opravdu rudých Bloodredů. Toto zatím nebylo potvrzeno.

Calico

Jedná se o chybu pigmentace. Na těle jsou místy bílé skvrny. Někdy velké, jindy malé, jakoby byl had posypaný cukrem. Tato forma se zatím nepodařila udržet ani výběrovým chovem. Občas se takové ''gutáty'' vyskytnou, ale jejich potomci gen s touto mutací nedědí. Navíc se vyskytovaly na těchto hadech kožní problémy v bílých místech.

Piebald

Několikrát se v chovech oběvily ''gutáty'' s velkými bílými skvrnami různě po těle. Přinejmenším jsou zaznamenány dva takové případy. Ani v jednom se nepodařilo formu geneticky ustálit.

 

text: Roman Koňařík ©