Základní barevné formy

 

Recesivní formy

Základní recesivně přenosné geny ovlivňující barvu hada.

 

Amelano (Amelanistic, Amel, Albino, Red Albino)

Základní amelanická forma. Červenobílí hadi s červenýma očima. Podkladová barva může být bílá nebo oranžová v různých stupních sytosti.

Anery (Anerythristic, Anery typ A, Black Albino)

Základní anerythristická forma. ''Gutáty'' vypadající jako z černobílého filmu. Většině dospělcům se hlavně na krku stárnutím oběvuje žlutá barva.

Charcoal (Anery typ B)

Druhá anerythristická forma, kterou způsobuje jiný gen než Anery. Zpravidla mají hadi menší kontrast mezi sedly a podkladovou barvou než Anery typ A. Též žloutnutí krku je méně časté než u Anery.

Cinder (Anery typ C, Ashy, Morph Z, Z)

Třetí a zatím poslední anerythristický gen pochází z Rosacei odchycené na Florida Keys. Zdá se, že žlutý pigment se u těchto hadů neoběvuje tak jako u předchozích dvou forem. Zajímavá je u těchto hadů břišní kresba. Kostičkovaný vzor není rozmístěný nahodile, ale soustředí se ke stranám

Lavender (Lav, Mocha)

Levandulové ''gutáty'' jsou hypoerythristické. Minimum červeného barviva zbarvuje hada do slabých růžových tónů. Zajímavostí je, že samci jsou často růžovější a fialovější než samice. Zároveň mají potlačený i černý pigment, takže jsou mnohem světlejší než hadi Anery. Většina Lavenderů má tmavě šedé oči s červenou rubínovou zornicí. Někteří mají ale zornice černé, což je zvláštnost, kterou se doposud nepodařilo geneticky vysvětlit.

Caramel

Karamelové ''gutáty'' bývají v podstatě nesprávně řazeny mezi anerythristické formy. Červené barvivo nechybí úplně, ale je potlačeno, takže se jedná spíše o hypoerythristickou formu. Zároveň jsou tito hadi hyperxantičtí, což znamená, že mají nadbytek žlutého pigmentu. To způsobuje onu karamelovou barvu. Formu oběvil slavný chovatel Rich Zuchowski, když v roce 1983 zakoupil ve zverimexu neobvykle zbarvené mládě odchycené v přírodě. Heterozygoti na Caramel se dají rozpoznat podle většího množství žlutého pigmentu. Není to ovšem pravidlo, na které se při výběru jedinců spolehnout.

Kastanie (Chestnut)

Další hypoerythristická forma nedávno oběvená německým učitelem biologie. Hadi se rodí vzhledově podobní Anery nebo Caramel, ale dospíváním přibývá oranžové barvy, která se časem mění na hnědou. Dospělí hadi jsou hnědí.

Hypo (Hypomelanistic, Hypo typ A)

Základní hypomelanistická forma. Někteří hadi mají zbytky černých obrysů sedel a jiným zbyl černý pigment jenom v očích.

Sunkissed (Hypo typ B, Hypomelanistic Okeetee)

Druhá hypomelanistická forma tvoří pestrobarevnější hady než Hypo typ A. Zpravidla mají více černého pigmentu na obrysech sedel než Hypo typ A. Zajímavé je, že gen Sunkissed ovlivňuje i tvar sedel, která jsou často oválnější než u normálních ''gutát'' a taky značně redukuje typickou kresbu na hlavě ve tvaru hrotu kopí, která často úplně chybí. Někteří chovatelé poukazují i na pozměněný tvar celé hlavy. Ta mívá viditelně tupější čumák.

Lava (Hypo typ C, Transparent Hypo)

Tato forma má černý pigment mnohem více redukován než ostatní hypomelanistické formy. Obrysy sedel jsou někdy zachovány v tloušťce, ale jejich barva je šedá a často se zdá, že má fialový nádech. Lava forma se také odlišuje rubínovýma očima.

Ultra (Hypo typ D, Ultra Hypo)

Tato hypomelanistická forma tvoří hodně světlé hady připomínající Amelano. Mají černé nebo tmavě rubínové zornice, které můžou stárnutím hada ztmavnout. Duhovka je nazelenalá nebo modrošedá, takže díky očím si je s albíny nelze splést. Zbarvením připomínají ostatní hypomelanistické formy, ale podstatné je, že jinak recesivní Ultra gen se ve spojení s Amelano chová kodominantně. To znamená, že při páření Ultra x Amelano, je celý odchov Ultramel. Ohledně historie formy Ultra je dost nejasností. Původní had byl údajně odchycen v Tampě na Floridě. Na počátku 90tých let Mike Falcon pářil tohoto hada s mezidruhovým hybridem ''gutáta '' Snow x Pantherophis spiloides. Zároveň ji však pářil i s čistou ''gutátou'' a přesně teď už nikdo nezjistí, jaké má forma Ultra kořeny. Zdá se však, že všichni hadi Ultra v sobě nesou geny Pantherophis spiloides, takže to nejsou čisté ''gutáty''. Spekuluje se i o tom, že jedna linie Ultra nevznikla z hybridů, ale sám Mike Falcon v tom nemá úplně jasno.

Strawberry

Nedávno objevené jahodové ''gutáty'' jsou asi nejčervenější hypomelanistickou formou. Zároveň mají největší podíl bílé barvy. V sedlech se často oběvuje i bílá kresba Frosted. Bylo potvrzeno, že gen je recesivní, ale ve spojení s formou Hypo typ A se chová kodominantně. Z páření Strawberry x Hypo vzniká třetí fenotyp Hypo Strawberry hned v první generaci.

Christmas

Zatím neprověřená hypomelanistická forma. Bylo prokázáno, že se nejedná o geny Lava a Hypo. Dalšími odchovy se potvrdí, zda je to nová forma.

Dilute

Zajímavý recesivní gen, který způsobuje utlumení všech barev. Hadi vypadají zamlženě, jakoby byli celý život zakalení před svlekem. V kombinaci s jakoukoliv barevnou formou způsobuje Dilute gen její zakalení.

 

Výběrový chov

Selekcí odlišně vypadajících jedinců základních barevných forem se získávají tyto formy.

 

Bloodred

Jedná se o hady s genem Diffused. Více info v sekci Kresebné mutace. Bloodred je vlastně výběrovým chovem získaný krvavě rudý Diffused.

CandyCane (Candy)

Jedná se o Amelano s bílou podkladovou barvou. Původně se tato forma získávala kombinací Miami Phase a Amelano. Výběrovým chovem se pak zdokonalovala až do úplně bílého podkladu. Některé linie Candy Cane dokonce obsahují i gen Pantherophis emoryi, která byla při šlechtění také použita.

High White

Toto pojmenování se používá pro extrémní Candy Cane, u nichž je podkladová barva úplně čistě bílá bez slabých červených obrysů šupin.

Sunglow (No White Amel)

Výběrový chov Amelano zaměřený na absenci bílého pigmentu. Bílé obrysy sedel jsou vymazány a hadi jsou tak oranžoví s červenými sedli. Podobná zvířata se dají získat i kombinací genů Amelano a Hypo.

Reverse Okeetee (Amelanistic Okeetee, Albino Okeetee)

Opět selektivní chov Amelano. Tentokrát zaměřený na tlusté bílé obrysy sedel. Pro jeho získání pomáhá kombinace s genem Okeetee, ale Reverse Okeetee není podmíněn přítomností Okeetee.

Fluorescent Orange

Poslední výběrový chov Amelano je zaměřený na zářivě oranžovou podkladovou barvu. Tito hadi jsou často zároveň i Reverse Okeetee.

 

Zajímavé zvrácenosti

Zde jsem zařadil dvě recesivní formy, které nejsou odlišné barvou. V podstatě se jedná o defekt, který se dále šlechtí pro svou zajímavost. Dle mého názoru, všeho moc škodí. Šlechtění by nemělo zacházet tak daleko.

 

Scaleless

Jedná se o hady bez šupin. Jejich tělo pokrývá jen tenká kůže postrádající šupiny. To způsobuje zajímavě odlišný vzhled barev, díky čemuž se stávají tito hadi dobrým byznysem. Lidé jsou okouzleni neobvyklým vzezřením a pastelovými barvami. Mě osobně tito hadi neokouzlují a udržovat v chovech záměrně takový defekt, mi příjde zvrácené.

Stargazer

Toto je naprostá zvrácenost. Jedná se o genetickou poruchu neurologického rázu. Hadi mají problémy s motorikou a zaklání hlavu nahoru, jakoby se dívali na hvězdy. Odtud jméno Stargazer (hvězdář). Racionálně uvažující člověk by při výskytu podobného hada ve svém odchovu, takového jedince usmrtil. Některé zvrácené Američany ovšem napadlo, že je dobrý nápad tyto hady dále odchovávat a prodávat zvráceným chovatelům. Myslím si totiž, že člověk musí být zvrácený (nebo přinejmenším hloupý), aby měl zájem o takové zvíře ve svém chovu.

 

text: Roman Koňařík ©