Barevné formy

 

Zde se budu snažit v krátkosti představit téměř všechny barevné formy užovky červené. Pro lepší přehlednost je rozdělím do šesti kategorií.

 Přírodní formy 

Kresebné mutace

Barevné mutace

Kombinace dvou barev

Kombinace více barev

Hybridi

 

 

Vysvětlivky k fotografiím:

  • LAT. - lateral (boční strana)
  • DOR. - dorsal (hřbetní strana)
  • VEN. - ventral (břišní strana)
  • JUV. - juvenil (mládě)